نام و نام خانوادگي: آقای روح اله شیرخانی
نام شهر: گلستان
تلفن تماس: 01132231316
فكس:  
موبايل: 09111155881
آدرس: