نام و نام خانوادگي: آقای خالصی زاده
نام شهر: همدان
تلفن تماس:  
فكس:  
موبايل: 09131518680
آدرس: