نام ونام خانوادگي:    

آقای سیدهادی میرشمسی  

نام شهر:

استان اصفهان

تلفن تماس:

035-36228275

035-36274229

فكس:  

موبايل:                         

09133542880

09132582869

آدرس دفتر:

    یزد خیابان مطهری روبروی پارک عمل و فناوری اقبال طبقه دوم واحد 3