نام و نام خانوادگي: آقای جلالی
نام شهر:  
تلفن تماس: 7274433 0511
فكس:  
موبايل: 09151154904
آدرس: