نام و نام خانوادگي: آقای مازار زاده
نام شهر: کردستان
تلفن تماس: 03517252724
فكس:  
موبايل: 09133535410
آدرس: