نام و نام خانوادگي: آقای روح اله شیرخانی
نام شهر: مازندران
تلفن تماس: 0111-2230315
فكس: 0111-2235227
موبايل: 09111155881
آدرس: